دانشجوي رشته جهانگردي از موسسه آموزش عالي شانديز حائز رتبه برتر در جشنواره ادبي هشت دركشورشد

سركار خانم فاطمه جهانگشته دانشجوي رشته مديريت جهانگردي موسسه آموزش عالي شانديز

كسب رتيه برتر در جشنواره ادبي هشت در كشوردر بخش داستان نويسي( با عنوان اثر جاكليدي )و با موضوعيت امام رضا (ع)و دريافت لوح تقدير و تنديس اين جشنواره ارزشمندراكه برگي ديگر از افتخارات حضرتعالي و اين موسسه را رقم زد  به شما وخانواده محترمتان تبريك گفته از خداوند منان موفقيت روز افزونتان را در كليه مراحل زندگي خواستاريم .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب