حذف سرويس

 

دانشجوياني كه تمايل دارند سرويس خود را كنسل نمايند مراحل زير را انجام دهند :
 
 1-  پرينت و تكميل فرم عدم استفاده از سرويس ( دريافت فرم از سايت )
 2-  پرينت كارت سرويس از پرتال دانشجويي
 3-  مراجعه به واحد آموزش جهت تاييد كارت سرويس
 4-  تحويل كارت سرويس تاييد شده به همراه فرم عدم استفاده از سرويس به امور مالي 
 
((( مهلت كنسل كردن سرويس فقط  تا تاريخ 18/07/1392 خواهد بود )))
 
((( واحد آموزش فقط در ساعت اداري : 8 صبح الي 15 پاسخگو مي باشد )))
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب