وضعيت كلاس‌ها تا انتهاي حذف و اضافه

جهت اطلاع از وضعيت كلاس‌ها تا انتهاي حذف و اضافه فايل پيوست را ملاحظه نماييد. مواردي كه با رنگ زرد مشخص شده نشان دهنده كلاس‌هايي است كه به دليل به حدنصاب نرسيدن تا اطلاع ثانوي تشكيل نخواهد شد و پس از حذف و اضافه وضعيت آنها مشخص خواهد شد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۶۷۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب