اطلاعيه مهم در خصوص حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

جهت اطلاع از تاريخ و مسائل مربوط به حذف و اضافه به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

 

اطلاعيه حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96
 

 

حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96 از روز دوشنبه 23 بهمن ماه به مدت 2 روز با مراجعه به پورتال دانشجويي انجام مي پذيرد.
 

توجه !!!

✅1- با توجه به برخي تغييرات احتمالي در برنامه دروس، كليه دانشجويان لازم است با مراجعه به پورتال دانشجويي خود، برنامه كلاسي و امتحاني را مشاهده و در صورت تداخل نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمايند. بديهي است پس از اتمام مهلت حذف و اضافه، هيچ برنامه اي قابل تغيير نيست و مسئوليت تداخل كلاسي و يا امتحاني بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 

✅2- حذف و اضافه تنها براي دانشجوياني فعال مي شود كه انتخاب واحد خود را در موعد اعلام شده انجام داده باشند. در صورتي كه تا كنون انتخاب واحدي انجام نداده ايد، لازم است:

  1. درخواست خود را جهت فعال نمودن انتخاب واحد به شوراي آموزشي موسسه تنظيم و تاييد مدير گروه و امور مالي را اخذ نموده و  آن را حضورا تحويل اداره آموزش نماييد.
  2.  با مراجعه به پرتال دانشجويي و انتخاب آيتم دروس ارائه شده ترم، برنامه كلاس خود را مشخص و در كلاس ها حضور يافته و پيگير نتيجه درخواست خود جهت فعال شدن انتخاب واحد و حذف و اضافه شويد.
  3. مسئوليت پيگيري و انجام امور مربوطه بر عهده شخص دانشجو است.


✅3- رعايت پيش نيازي و همنيازي دروس با توجه به چارت تحصيلي رشته مربوطه الزامي است. لازم است دانشجوياني كه به هر دليلي بدون مجوز مدير گروه و آموزش دروس را بدون رعايت پيش نيازي و همنيازي انتخاب نموده اند در مهلت حذف و اضافه نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود و يا اخذ مجوز لازم از مديرگروه و آموزش اقدام نمايند در غيراينصورت پس از اتمام مهلت حذف و اضافه به عنوان تخلف در انتخاب واحد، دروس مربوطه حذف و مطابق قوانين مالي شهريه آن مسترد نخواهد گرديد.
 

 

4- با توجه به اعلام نمرات نيسمال اول، لازم است دانشجويان معدل خود را بررسي نمايند.مطابق آيين نامه آموزشي، چنانچه دانشجويان كارشناسي و يا كارداني مشروط شوند در نيمسال بعد حداكثر 14 مي توانند انتخاب واحد نمايند. در صورتيكه دانشجوي مشروط مازاد بر 14 واحد درسي اخذ نمايند، دروس اضافه حذف شده و مطابق قوانين مالي شهريه آن مسترد نخواهد گرديد.

 


✅5- عدم انجام انتخاب واحد به منزله عدم مراجعه و انصراف خواهد بود و مطابق قوانين آموزشي و مالي برخورد خواهد شد.
 


✅6- دانشجوياني كه براي فارغ التحصيلي تنها يك يا دو درس تئوري باقيمانده دارند نيز مي بايست در مهلت حذف و اضافه نسبت به انجام امور مربوطه (تكميل فرم معرفي به استاد) اقدام نمايند. (اين بند شامل دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد نمي شود)
 

✅7- كليه دانشجويان مي بايست پس از انجام انتخاب واحد و يا حذف و اضافه نسبت به تعيين تكليف مالي و تسويه حساب  اقدام نموده و از پورتال دانشجويي تاييديه انتخاب واحد خود را پرينت و ضمن اطمينان از قطعي شدن تمام واحدهاي اخذ شده، آنرا به تاييد امور مالي رسانيده و تا پايان ترم نزد خود نگهداري نمايند.

 

✅8- حداقل تعداد واحد اخذ شده براي مقاطع كارداني و كارشناسي 12 و براي مقطع كارشناسي ارشذ 8 واحد مي باشد.

 

✅8- دانشجوياني كه درس پايان نامه ، پروژه و يا كارآموزي كه در نيمسال گذشته انتخاب ولي نمره آن را اخذ ننموده يا دفاع نكرده اند و نياز به تمديد اين درس دارند، حتما لازم است درس خود را در اين ترم انتخاب واحد نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب