اعلام نتايج اوليه دانشجويان استعدادهاي درخشان متقاضي ثبت نام بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد

پيرو اطلاعيه قبلي ضمن تبريك عرض تبريك، نتايج اوليه ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ارشد در موسسه آموزش عالي شانديز مخصوص استعدادهاي درخشان اعلام گرديد. جهت اطلاع از نتايج به ادامه مطلب مراجعه فرماييد...


 

 

      1-   خانم بي بي عاليه رضوي نژاد فرزند سيد محمد قاسم پذيرش در رشته حقوق خصوصي.

          2- آقاي محمدعلي كيكاووسي فرزند علي اكبر پذيرش در رشته حقوق خصوصي.

3-  خانم مهسا طاهري تبار فرزند محمدرضا پذيرش در رشته مديريت جهانگردي.

4- خانم فهيمه محمدي فرزند عليرضا پذيرش در رشته مديريت جهانگردي.

5- خانم زهرا غفوريان فرزند محمد مهدي پذيرش در رشته حسابداري.

6- خانم فاطمه جوانمرد فرزند حسين پذيرش در رشته حسابداري.

7- خانم فاطمه سفيدگر فرزند محمود پذيرش در رشته حسابداري مديريت.

8- خانم مهسا بهزادي فرزند حميدرضا پذيرش در رشته حسابداري مديريت.


 

لازم به توضيح است اين ثبت به صورت اوليه بوده و پس از تائيد سازمان سنجش آموزش كشور نهايي خواهد گرديد.


لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب