آدرس یافت نشد
The requested page was not found ...
http://www.shandiz.ac.ir//pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/اعلام-زمان-ثبت-نام--پذيرفته-شدگان-كارشناسي-ارشد-سال-1394-1351.aspx