آدرس یافت نشد
The requested page was not found ...
http://www.shandiz.ac.ir//pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/اعلام-اسامي-پذيرفته‌شـدگان-نهايي‌--آزمون-كارداني-به-كارشناسي-ناپيوسته-سال-1395-1711.aspx