آدرس یافت نشد
The requested page was not found ...
http://www.shandiz.ac.ir//pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/اعلام-اسامي-پذيرفته‌شدگان-نهايي-آزمون-دوره‌هاي-كارداني-نظام‌جديد-(دانشگاه-فني-و-حرفه‌اي-و-مؤسسات-آموزش-عالي-غيردولتي-–-غيرانتفاعي)-سال-1396-1872.aspx