آدرس یافت نشد
The requested page was not found ...
http://www.shandiz.ac.ir//news/ø§ø®ø¨ø§ø±ú¯ø±ùã¯â¿â½ùã¯â¿â½-ø§ùã¯â¿â½ùã¯â¿â½øªø±ùã¯â¿â½øªùã¯â¿â½ùã¯â¿â½ùã¯â¿â½ùã¯â¿â½-70/øªø­ùˆùšù„-ù¾ø±ùˆú˜ù‡-ùƒø§ø±ø¨ø±ø¯-ùƒø§ù…ù¾ùšùˆøªø±-ø§ø³øªø§ø¯-ø¬ùˆùƒø§ø±-1007.aspx