دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم سوسن نادعلي مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم سوسن نادعلي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 12 ظهر در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب