دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم ربابه نصرآبادي مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم ربابه نصرآبادي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 11 صبح در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب