دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم اتحادي مورخ 22 شهريور 97

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم اتحادي مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم اتحادي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397از ساعت 13 در محل اتاق شورا برگزار

مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب