دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي محمودي مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي محمودي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397

 جلسه دفاع پايان نامه آقاي محمودي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397از ساعت 13 در محل اتاق شورا برگزارمي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب