دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي طوسي مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي طوسي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397

 جلسه دفاع پايان نامه آقاي طوسي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397از ساعت 13 در محل اتاق شورا برگزار

مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب