دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي حسن زاده توكل مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي حسن زاده توكل دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري

جلسه دفاع پايان نامه آقاي حسن زاده توكل دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397 از ساعت 13 در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب