برگزاري اردوي علمي بازديد از موزه ويراني و سنگ نگاره‌هاي شترسنگ شانديز

اردوي علمي بازديد از موزه ويراني و سنگ نگاره‌هاي شترسنگ شانديز به همت امور فرهنگي موسسه برگزار گرديد

اردوي علمي بازديد از موزه ويراني و سنگ نگاره‌هاي شترسنگ شانديز به همت امور فرهنگي موسسه برگزار گرديد. اين اردو با همراهي جناب آقاي دكتر احمدزاده رياست محترم ميراث فرهنگي شهرستان طرقبه شانديز برگزار شد.

بازديد از روستاي 3000 ساله كنگ و اولين بوم كلبه‌ي شهرستان طرقبه شانديز جزو برنامه‌هاي اين اردو بود.

 

آلبوم تصاوير اين اردو در اينجا قابل مشاهده است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب