وبينار ارزيابي و رتبه بندي سال ۱۴۰۰ نشريات علمي برگزار شد

وبينار ارزيابي و رتبه بندي سال ۱۴۰۰ نشريات علمي: رويكردها و برنامه ها ويژه سردبيران و مديران مسئول نشريات علمي با همكاري موسسه استنادي علوم و پايش علم و فناوري (ISC) و كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ ۵ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم به نقل از موسسه استنادي علوم و پايش علم و فناوري ( ISC )، وبينار" ارزيابي و رتبه بندي سال ۱۴۰۰ نشريات علمي: رويكردها و برنامه ها" ويژه سردبيران و مديران مسئول نشريات علمي با همكاري موسسه استنادي علوم و پايش علم و فناوري ( ISC ) و كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ ۵ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.

اين وبينار با حضور دكتر محمدجواد دهقاني، رييس موسسه استنادي علوم و پايش علم و فناوري ( ISC )، دكتر غلامحسين رحيمي شعرباف، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، دكتر محسن شريفي، مدير كل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي و دبير كميسيون نشريات علمي و دكتر نرجس ورع مدير گروه ارزيابي و رتبه بندي نشريات علمي و مديران مسئول و سردبيران نشريات علمي برگزار شد.

دكتر رحيمي گفت: ارتقاي جايگاه نشريات در رتبه بندي هاي بين المللي بسيار حائز اهميت است و وزارت عتف حمايت خود را در اين زمينه براي نشريات اعلام مي دارد.

مدير كل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي و دبير كميسيون نشريات علمي در اين نشست گفت: در اين وبينار مهم‌ترين سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي وزارت علوم در خصوص ارتقاء نشريات علمي و جايگاه رتبه‌بندي نشريات در نظام‌هاي ارزيابي آموزش عالي مانند ارتقاء، تحصيلات تكميلي و … ارائه خواهد شد. همچنين ارائه مهم‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي، براي كمك به ارتقاي نشريات از ديگر محورهاي اين وبينار است.

رييس ISC گفت: محورهاي موضوعي اين وبينار شامل، سياست هاي كلي، برنامه ها و حمايت وزارت عتف براي ارتقاي كمي و كيفي نشريات علمي، جايگاه ارزيابي و رتبه بندي نشريات علمي در نظام هاي ارزيابي آموزش عالي شامل ارتقا، ترفيع، تشويق مقالات و تحصيلات تكميلي، ضوابط قبل از ورود به ارزيابي و رتبه بندي سال ۱۴۰۰، ارائه گزارش و تحليل وضعيت ارزيابي و رتبه بندي سال ۱۳۹۹و نگاهي گذرا به تغييرات شاخص ها و نحوه ارزيابي و رتبه بندي ۱۴۰۰ بود.

دهقاني افزود: هدف از برگزاري چنين وبينارهايي كمك به ارتقاي سطح كمي و كيفي نشريات علمي است. در نظام جديد نشريات تاكيد بر ارزيابي و رتبه بندي ساليانه است و هر سال نشريات يك بار مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در اين جلسه ضمن ارائه گزارش وضعيت رتبه‌بندي نشريات در سال ۱۳۹۹، زمان‌بندي حدودي رتبه‌بندي نشريات علمي در سال ۱۴۰۰ و همچنين شاخص‌هاي جديد و تغييرات اعمال شده در ارزيابي نشريات علمي نيز اعلام شد.

وي در ادامه گفت: نشر و ترويج يافته هاي علمي پژوهشگران و محققان رسالت وجودي نشريات علمي است و به افزايش رؤيت پذيري و درنتيجه افزايش اثربخشي و نيز اشتهار مجله ازطريق نمايه سازي نشريات در پايگاه هاي استنادي تاكيد كرد.

رييس ISC گفت: در سال ۱۳۸۰ تعداد نشريات علمي اعتبار گذاري شده كشور كمتر از ۳۰۰ عنوان بود، اما هم اكنون بيش از ۲۰۰۰ عنوان است. همچنين، تعداد ۲۷۶ نشريه در آي.اس.آي و اسكوپوس نمايه و نيز كمتر از ۱۷۰۰ نشريه در ISC نمايه شده است.

وي در ادامه به ارائه گزارش مختصر ارزيابي نشريات در سال ۹۹ پرداخت و گفت: ارزيابي مطابق با شاخص هاي آيين نامه كميسيون نشريات در دو بخش كمي و كيفي انجام شده است كه بخش كمي بر اساس ساختار وبگاه، مشخصات شناسنامه اي و رعايت آيين نگارش در مقالات نشريات و بخش كيفي شامل حضور نشريه در نمايه هاي معتبر علمي و استنادي، داوري تخصصي محتواي علمي بوده است.

وي سپس سهم نشريات مورد ارزيابي در حوزه هاي موضوعي مختلف را براساس نمودار زير بيان كرد.

 لينك خبر

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب