دروس شبيه سازي و سيستم هاي خبره گروه كامپيوتر

دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر، با تغيير ساعت درس سيستم هاي خبره، مشكل تداخل با درس محيط هاي چندرسانه اي رفع شده است. با موافقت شوراي آموزشي گروه، امكان انتخاب درس شبيه سازي براي دانشجوياني كه درخواست داده بودند فراهم شده است و مي توانند نسبت به اخذ آن اقدام نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب