قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند

جهت اطلاع از اساتيد پروژه به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

دانشجويان رشته كامپيوتر در كه در نيمسال جاري درس پروژه را اخذ نموده اند با هماهنگي اساتيد زير فرم انتخاب موضوع پروژه را تكميل نموده و حداكثر تا تاريخ 12 اسفند به خانم دكتر برادران تحويل نمايند.

 

اساتيد پروژه:

سركار خانم دكتر برادران (ظرفيت: 3 نفر): maryam.baradaran.khl[a t]gmail.com

جناب آقاي دكتر شكفته (ظرفيت: 3 نفر): kazem.shekofteh[a t]gmail.com

جناب آقاي مهندس سلامي (ظرفيت: 2 نفر): hosein.salami[a t]gmail.com

جناب آقاي مهندس شكريان (ظرفيت: 2 نفر): shokrian[a t]gmail.com

 

پس از هماهنگي با اساتيد، "فرم تعيين عنوان پروژه" را تكميل نموده و پس از امضاي استاد پروژه، تحويل خانم دكتر برادران نماييد. فرم مربوطه بر روي سايت، قسمت فايل ها و فرم ها -> فرم هاي پروژه موجود است و يا مي توانيد از انتشارات دريافت نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب