اطلاعيه مهم دانشجويان پروژه كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر كه درس پروژه دارند و تاكنون موضوع پروژه را به تأييد گروه نرسانده‌اند: حداكثر تا تاريخ 7 تيرماه 1394 فرصت داريد تا وضعيت موضوع پروژه را مشخص كنيد. در غير اينصورت درس پروژه را بايستي براي نيمسال آينده تمديد نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب